3 min read | 16 MAY 2023

How Technology is Revolutionizing HR Management, HR Management Software

blog

İnsan kaynakları teknolojisi olarak bildiğimiz HR Tech, otomatize etmek, insan kaynakları işlevlerini verimli hale getirmek ve çalışma alanı planlaması yapmak için kullanılan yazılım ve donanım teknolojisini ifade eden bir kavramdır. Bu teknoloji, insan kaynakları profesyonellerinin işlerini kolaylaştırmak için dosyalama, personel kazanımı, yetenek yönetimi, iletişim hizmetleri, ücret yönetimi, yan haklar yönetimi, performans yönetimi, veri depolama, organizasyon ve analiz gibi birçok alanda işleri kolaylaştırmaktadır.

From the first moment technology entered our lives, significant changes have occurred in the functioning and development of the world. These developments are not limited to a single field and continue to affect all occupational groups. One of these occupational groups is human resources. Human resources, which we can call perhaps the most important department of a company, is a department where many processes are managed. Therefore, it is not wrong to say that it is indispensable for companies. With the development of technology, human resources application systems have been developed for this department. The main purpose of these systems is to facilitate and make the management processes efficient. As such, this department continues to be exposed to serious changes with the advancement in technology day by day. Among these developments and changes, we have compiled the most important ones for you:

  • İnternet ile değişen işe alım süreci: İnternet ve e-posta öncesi süreçler düşünüldüğünde bir personelin işe alınması için çeşitli yüz yüze süreçleri gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bu da elbette sürecin uzaması ve zorlaşması anlamına geliyordu; ancak sonraki süreçlerde telefon, internet ve e-postaların aktif olarak kullanılmasıyla birlikte insan kaynakları departmanlarının iş yükünde büyük bir azalma meydana geldi. İşe alım süreçlerinin online kanallar üzerinden yürütülmesi, yüz yüze görüşmelerin uzamasına neden olduğu gibi kağıt maliyetlerinde de önemli bir artışa neden olmuştur. Dolayısıyla teknoloji ile insan kaynakları arasında bir bağ kurulduğunda akla gelen ilk gelişmelerden birinin bu yöntemlerin ortadan kalkması olduğu söylenebilir.
  • İletişim yöntemlerinde kolaylık: İnsan kaynakları departmanı, bir şirket bünyesinde incelendiğinde her çalışanla ve her departmanla iletişim halinde olması gereken bir departman olduğu için iş yükü oldukça fazladır. İnsan kaynakları şirket içerisinde çeşitli düzenlemelerden ve süreçlerden sorumlu olduğu için iletişim açısından rahat bir çalışma şekline sahip olmalıdır. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda işlerin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesi için güçlü bir iletişim ağına sahip olmak oldukça önemlidir. Bu nedenle insan kaynakları için tüm online kanalların yoğun olarak tercih edilen yöntemler olması, teknolojinin insan kaynakları departmanı üzerindeki etkilerini açıkça göstermektedir.
  • Güvenlik önlemleri: Çalışanlar ile ilgili belgelerin ya da şirkete ait iş bilgilerinin yer aldığı klasörlerin saklanması ve korunması bazı risklerin göze alınması anlamına gelmektedir. Şirket için tehdit oluşturabilecek bu durumun önüne geçmenin ilk yolu, bu verilerin dijital ortamlarda korunmasıdır. Elbette siber saldırıların olduğu bir teknoloji dünyasında hiçbir şeyin garantisi yok ancak insan kaynakları için özel olarak oluşturulan ve geliştirilen uygulamalar, veri güvenliğinin sağlanmasında oldukça faydalı. Bu uygulamaların elektronik ortamda saklanan kişisel ya da şirket verilerinin korunmasına yönelik sıkı politikaları vardır, böylece olası risklere karşı daha güvenli bir yöntem seçilmiş olur. Teknoloji, insan kaynakları gibi yoğun ve karmaşık bir tempoda çalışan departmanlar için hayati önem taşır. Bu iki faktör arasındaki bağlantı incelendiğinde işlerin çok daha verimli yürümesine yardımcı olabilecek bir teknolojidir.
  • Data analysis to follow employee performance: One of the most important factors for a company is the productivity of its employees. The follow-up of the working tempo and success of the employees within the company is generally examined in the human resources department, and decisions are made accordingly. However, it is not possible to follow this work manually. Therefore, applications or files where various data analyzes are made and this method helps the process to proceed much more accurately by helping the analyzes reach human resources practically and accurately. This situation also shows us the relationship between technology development and the human resources department.

Hybee is a workspace scheduling software and a versatile tool that caters to a wide range of businesses, including yours. Its goal is to help you create workspaces that can adapt to the ever-changing business landscape. With Hybee, everything you need to be productive is right at your fingertips, allowing you to manage your workspace more efficiently and concentrate on the work that truly matters.

Stay connected!

Welcome to Support

Contact Us

support-man

Thank you for reaching out to Hybee Support Center!

Your message has been received and we will respond to you as soon as possible.

Hybee Support Team

questions-icon

Help